Trans- och Tjejjouren i Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld med utgångspunkt i en feministisk och intersektionell grundsyn. Verksamhetsområdena är stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning med den övergripande målsättningen att vara en feministisk fristad och att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryckande strukturer.

Den huvudsakliga målgruppen för Trans- och Tjejjouren i Malmö är unga personer som identifierar sig som transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor i åldern 12-30 år. Alla transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor som har fyllt 18 år till och med året de fyller 35 år är välkomna att bli medlemmar i jouren. Genom jämlikt bemötande arbetar Trans- och Tjejjouren i Malmö för att stötta både de som söker sig till oss för stöd och våra egna medlemmar. 

Här finns föreningens stadgar och värdegrund

Vi har varit verksamma sedan 2000 och har genom chatt och mail, och tidigare via telefon, stöttat tusentals unga personer som av olika anledningar behövt någon att prata med. Anledningarna kan vara till exempel våld (sexuellt, psykiskt, fysiskt och/eller annan typ av våld), psykisk ohälsa, ätstörningar, frågor kring sexualitet och/eller könsidentitet, mobbing, frågor om kroppen, ensamhet eller självskadebeteende.

Den som hör av sig till oss kan alltid vara helt anonym, vi har tystnadslöfte och ingen anmälningsplikt. Däremot kan vi hjälpa till med exempelvis polisanmälan eller kontakt med berörda myndigheter om den stödsökande skulle vilja det. Vi agerar alltid på den stödsökandes villkor och utifrån den personens önskemål.

Trans- och Tjejjouren i Malmö arbetar även förebyggande genom att besöka skolor, delta i festivaler, events, mässor och liknande. Vi föreläser bland annat om sex och samtycke i högstadie- och gymnasieskolor, läs mer om det här och kontakta oss på info@tjim.se för att boka oss.

Vi på Trans- och Tjejjouren i Malmö är inga experter, vi är inga psykologer eller kuratorer. Vi är transpersoner, icke-binära och/eller tjejer som lyssnar och stöttar andra transpersoner, icke-binära och tjejer. Det krävs inga förkunskaper för att bli medlem i Trans- och Tjejjouren i Malmö, men alla medlemmar har genomgått vår grundutbildning. 

Trans- och Tjejjouren i Malmö är en feministisk förening. Vår syn på trans- och kvinnoförtrycket baseras på en feministisk analys av cis-mäns och cis-pojkars förtryck och makt över transpersoner, icke-binära, tjejer och kvinnor.

Stötta oss
Stötta vårt arbete genom att swisha 123 068 1338 eller genom att sätta in en donation på bankgiro 5174-0348

Vill du ge bort en donation som gåva? Swisha oss eller sätt in valfri summa på vårt bankgiro och ladda ner ett gåvobevis nedan.


Ladda ner genom att högerklicka på bilden ovan och klicka på “Spara bild som...”Grundutbildning 
Vill du engagera dig ideellt i Trans- och Tjejjouren i Malmö? Vi är alltid intresserade av nya peppade personer att tillsammans driva jouren framåt med!

För att bli medlem i Trans- och Tjejjouren i Malmö behöver du genomgå vår grundutbildning, vilken består av en introduktionshelg och en kväll där du tillsammans med andra nya medlemmar diskuterar ämnen som är viktiga för det kommande jourarbetet.

Det finns inga krav på förkunskaper, vi har alla olika tidigare erfarenheter och under utbildningen ligger fokus på att vi utbyter kunskap och lär av varandra. Alla transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor som har fyllt 18 år till och med året de fyller 35 år är välkomna att bli medlemmar i jouren.


Vad kan jag göra som medlem?
Trans- och Tjejjouren i Malmö är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att vi som är medlemmar tillsammans bestämmer vad vi vill göra. Du kan till exempel engagera dig inom följande områden:

• Stödverksamhet där du svarar på mail och chatt
• Vidareutbildning för aktiva medlemmar
• Styrelsearbete
• Utåtriktad verksamhet, till exempel besöka skolor och fritidsgårdar
• Utforma PR-material
• Sociala medier och hemsida
• Anordna föredrag och temadagar


Hur anmäler jag mig till grundutbildningen?
Nästa grundutbildning kommer äga rum 2023 helgen 9-10/9 samt kvällen 13/9. Du kan anmäla ditt intresse redan nu genom att fylla i det här formuläret så kontaktar vi dig med mer information när det närmar sig. Vi kommer hålla i ett digitalt infomöte med mer information inför grundutbildningen när det närmar sig. 

Har du några frågor om utbildningen eller om jourarbetet kan du alltid maila oss på info@tjim.se!
                      

Medlemmar om att engagera sig i Trans- och Tjejjouren i Malmö:

Isabelle 
1. Hur länge har du varit engagerad i jouren?
Sedan november 2017. Anledningen till att jag sökte mig till jouren var delvis att jag ganska nyligen flyttat till Malmö och ville hitta ett nytt sammanhang där jag kunde vara mig själv och samtidigt utvecklas och göra något konkret för för både andra och för samhället i stort. I förlängningen har det lett till positiva delar för mig personligen på en individuell nivå.

2. Vad är dina främsta uppgifter på jouren?
Jag började mitt engagemang med att gå med i stödgruppen som svarar på vår stödchatt och stödmail. Jag är också med i informatörsgruppen som står för det utåtriktade arbetet där vi är ute i skolor och på fritidsgårdar och pratar om verksamheten och håller i workshops. Sedan är jag även med i styrelsen som har som uppdrag att dels hålla i arbetsgivaransvaret gentemot de anställda på jouren men också att ha övergripande inblick i verksamheten vad gäller arbetet, medlemmar och anställda både idag och på lång sikt. Jag gick med i styrelsen våren 2018 och för mig var det något helt nytt och jag hade inte riktigt koll på vad det faktiskt innebar men det var nog också en del i att jag gick med. Jag ville utmanas och lära mig något nytt. Det är emellanåt klurigt och svårt men också väldigt kul, intressant och utvecklade. Det fina är att en inte står ensam utan får stöd och gemenskap av alla på jouren och av övriga styrelsemedlemmar!

3. Vad är det bästa med jouren?
Åh för mig finns det flera bra saker, dels alla fina människor som jag får möta och lära känna. En trygg plats där jag jag kan vara mig själv samtidigt som jag hela tiden får nya perspektiv som både breddar min förståelse och kunskap men det har också lett till att jag känner mig starkare i vad jag står, gör och varför. Det är en plats för gemenskap där jag dels kan vila, samla kraft och styrka till att fortsätta kämpa för ett inkluderade samhälle för transpersoner och tjejer!


Line 
1. Hur länge har du varit engagerad i jouren?
Jag har varit med i jouren sedan hösten 2012. När jag sökte mig till jouren var det för att hitta ett sätt att göra någon konkret skillnad i ett patriarkalt samhälle. Anledningen till att jag stannat så länge är nog att det också blev ett tryggt rum som gjorde konkret skillnad för mig själv!

2. Vad är dina främsta uppgifter på jouren?
Jag är del av stödgruppen som svarar på vår stödchatt och stödmail, men en av mina främsta uppgifter är också att jag sitter i styrelsen för samarbetsorganisationen Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer, som samlar jourer över hela landet och som vi var med och startade upp tidigare i år!

3. Vad är det bästa med jouren?
Det bästa med Trans- och Tjejjouren i Malmö är att det finns en genuin vilja att hela tiden göra jouren och världen bättre. Alla jobbar med att ta hand om varandra och det är en fantastisk grupp att arbeta med, men vi är också ständigt redo att ifrågasätta oss själva och fråga oss vad vi kan göra ännu bättre, hur vi kan inkludera fler i arbetet!

För att boka oss eller ställa frågor når du oss lättast på info@tjim.se, eller genom att ringa oss på 0793-48 21 46. 

Vill du att vi kommer till din skola och pratar om sex och samtycke, eller om härskartekniker och normkritik? Vill du att vi besöker din fritidsgård och pratar om vår verksamhet, feminism, gemenskap, relationer eller något annat? Planerar du att anordna bokbord och samla olika feministiska organisationer? Planerar du någon annan typ av event där du tycker att vi passar? Vill du ha informationsmaterial om stödet vi erbjuder?

Vi vill gärna besöka så många verksamheter som möjligt och du är alltid mer än välkommen att kontakta oss för att se vad vi kan erbjuda just din verksamhet! Alla besök är kostnadsfria.

Workshop: Sex och samtycke
Vi tycker att det är väldigt viktigt att prata om samtycke, vad som är okej sex och var gränser för övergrepp går. Under en 120 minuter lång workshop gör vi värderingsövningar, och pratar om kommunikation, hur en kan visa att en vill eller inte vill ha sex. Vi pratar också om var en kan vända sig för att få stöd, om lagstiftning och om hur en våldtäktsanmälan går till.

Workshopen riktar sig till elever i nionde klass och uppåt, och till elever av alla kön. Vi håller gärna workshopen i helklass.


Några elevröster från utvärderingarna:
Det var en bra redovisning med bra information. Det var enkelt att förstå, och man fick mer kunskap om ämnet.”

Att ni lär ut oss om detta redan i tonåren så att vi har med oss det hela livet.”

Ni var kunniga/pålästa och gjorde lärandet intressant! :)” 

Kunde prata om det så öppet utan att det blev pinsamt

Ni var lätta att lyssna på och man fick lära sig mycket.


Workshop: Härskartekniker & normkritik
Den här workshopen håller vi för grupper på max 15 personer, för elever av alla kön. Vi pratar om vad härskartekniker är, hur en känner igen dem och vilka främjartekniker det finns att ta till som motstånd. Vi pratar också om vad normer är och hur de påverkar oss och vad vi kan göra för att inte personer utanför normerna ska diskrimineras.

Presentation
Vi kommer mer än gärna till din verksamhet och berättar om vår jour och det stöd vi erbjuder! Kanske arbetar du som kurator på en skola och vill träffa oss för att veta vilka du hänvisar vidare till om du ger elever vårt informationsmaterial.

Bokbord
Vi har tidigare haft bokbord på exempelvis Feministisk festival, olika mässor och i skolsammanhang. Vi uppskattar verkligen den möjligheten att nå ut till fler som behöver stöd!

Event
Vi har tidigare t.ex. deltagit på Malmö Pride, Lundapride och Malmöfestivalen. 
När du skriver till oss kan du alltid vara helt anonym och vi har tystnadslöfte, vilket betyder att det du berättar alltid stannar mellan oss. Vi som svarar på mail och i chatten är transpersoner, icke-binära och/eller tjejer.

Du kan prata med oss om precis vad som helst, inget är för stort eller för litet och oavsett vad du vill prata om så tycker vi att det är viktigt! Vi lyssnar, vi tar dig på allvar, vi står på din sida och stöttar dig.Chatt
Du kan chatta med oss på:                       
tisdagar kl. 19-21. lördagar kl. 19-21  

När chatten är öppen hittar du den längst ner i högra hörnet.

På lördagar är det ofta många som loggar in och därför kan det vara lite längre väntetid för att chatta. Och ibland krånglar tyvärr vår chatt, prova gärna att logga in igen om du skulle bli utloggad. Du kan alltid maila oss på prata@tjim.se. Via mail kan du också få en personlig kontakt, så det alltid är samma person som svarar dig.

När vår chatt är stängd finns det oftast någon annan jour som har sin chatt öppen, kolla då in: ungasjourer.se

Mail
Du kan när som helst maila oss på prata@tjim.se och få svar inom två vardagar/arbetsdagar.