Vad är våld?


Våld kan se ut på många olika sätt, och det kan vara hjälpsamt att tänka på det som olika typer av våld. Det alla våldsformer har gemensamt är att de har som syfte att kontrollera den utsatta parten.

  • Fysiskt våld kan vara till exempel att slå, sparka, nypa, bita, rivas eller knuffa någon.
  • Psykiskt våld kan vara till exempel att säga elaka saker, hota, skrämma eller ignorera någon.
  • Sexuellt våld kan vara till exempel att göra sexuella saker med någon som inte vill, att fota eller filma någon som inte vill för sexuella syften, eller att tvinga någon att se på när en gör sexuella saker med sig själv.
  • Materiellt våld kan vara till exempel att förstöra någons saker.
  • Ekonomiskt våld kan vara till exempel att bestämma över någons pengar eller inte låta någon ha pengar alls.
  • Digitalt våld kan vara till exempel att kräva inlogg till digitala plattformar eller att vilka en följer/pratar med. 
  • Latent våld kan vara till exempel ett hotfullt kroppsspråk eller hot om våld. 
  • Försummelse kan vara till exempel att inte få tillgång till mat, mediciner eller hjälpmedel.


Kontakta oss
0793-482146
info@tjim.se

︎ ︎ ︎
Öppettider i chatten
Tisdagar & Lördagar
19:00-21:00