Sexualbrott mot unga på nätet


Grooming

"Grooming” är en brottslig handling som innebär att en vuxen tar kontakt med barn i ett sexuellt syfte, ofta via internet på t.ex. sociala medier eller i spel. Kontakten kan till en början kännas rolig och spännande. Förövare kan lägga ner mycket tid på att bygga en relation och skapa ett förtroende hos barnet. Vilken sen gör det lättare att pressa barnet till att göra saker, t.ex. att skicka bilder på sig själv eller begå sexuella handlingar framför en webbkamera. Eftersom förövaren utvecklar en relation till barnet där den verkar bry sig och skapar tillit är det vanligt att barnet känner sig medskyldigt till vad som hänt. Det gör det svårare att berätta om och anmäla övergreppen.

Du är inte medskyldig! Det är aldrig ditt fel om du blir eller har blivit utsatt för grooming. Om du har blivit övertalad, pressad eller hotad till att skicka bilder eller prata om sexuella saker så är det aldrig ditt fel.


Vad säger lagen om grooming?
Att uppmuntra, pressa eller tvinga ett barn under 15 år till att medverka på sexuella bilder eller filmer är olagligt. Brottet kallas "Sexuell exploatering av barn". Om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling gäller brottet för barn upp till 18 år.

Att styra, pressa eller tvinga ett barn under 18 år att genomföra en sexuell handling mot ersättning är olagligt. Brottet kallas "Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling". Exempel på ersättning kan vara: virtuella eller fysiska pengar, resor och gåvor.

Att som vuxen kontakta barn under 15 år i sexuellt syfte är olagligt, oavsett omständigheterna. Brottet kallas "Kontakt med barn i sexuellt syfte".

Att medvetet ha, sprida eller kolla på bilder eller videor där barn under 18 år skildras sexuellt är olagligt.  Brottet kallas "Barnpornografibrott".


Läs mer på polisens sida om sexualbrott på nätet


Vill du läsa mer om grooming?
ECPAT: Vad är grooming och vad är bra att tänka på
Aktiv Skola: Film om grooming
Jämställdshetsmyndigheten: Grooming - sexuell exploatering av barn


Sugar Dating

"Sugar Dating” refererar till när en yngre person, ibland via dejtingsajter skapade för ändamålet, utbyter sexuella tjänster eller intimitet mot pengar eller andra former av kompensationer med en äldre person. Oftast börjar dessa kontakter på ett harmlöst sätt där en äldre person erbjuder sig att hjälpa till, till exempel genom ekonomiskt stöd.  Om den äldre sen ber om en gentjänst, ofta en sexuell handling, är det svårt att säga nej. Delvis för att det kan kännas som att en har en tacksamhetsskuld men också för att en ofta är beroende av det ekonomiska stödet.

Det är inte ditt fel om du har blivit utsatt för "Sugar Dating". Det är den som har pressat, tvingat eller betalat dig till/för att prata om eller göra saker du inte velat göra som har gjort fel! Det är aldrig okej av någon att pressa dig till att prata om eller göra sexuella saker. Det är aldrig okej av någon i beroendeställning att styra dig ekonomisk eller utnyttja sin makt.


Vad säger lagen om Sugar Dating?

- Att betala för att någon ska utföra en sexuell handling, oavsett med pengar eller gåvor, är prostitution enligt sexköpslagen.

- Att inneha nakenbilder av minderåriga är enligt lagen utnyttjande av barn för sexuell posering.

- Att prata med andra på ett sexuellt sätt och att skicka nakenbilder på sig själv till någon som inte vill det är olagligt.

- Att skicka oönskade bilder på sig själv till andra är enligt lagen sexuellt ofredande.


Läs mer på polisens sida om sexualbrott på nätet


Vill du läsa mer om Sugar Dating?
NCK: Ny forskning om sugardejting
Kampanj mot Sugar Dating & Sexköp: hyrflickvän.se


Var du kan vända dig om du är eller tror att du kan vara/har varit utsatt 

Trans- och Tjejjouren i Malmö
Du kan chatta anonymt med oss eller maila till prata@tjim.se - Vi lyssnar & tror på dig.

#intedinhora
En förening för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploaterin


Ungasjourer.se
Samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna!

Evonhuset
Vänder sig till dig som säljer, köper, konsumerar eller skadar dig med sex.

Mikamottagningen
Vänder sig till dig som har fått ersättning för sex eller skadar dig med sex


Kontakta oss
0793-482146
info@tjim.se

︎ ︎ ︎
Öppettider i chatten
Tisdagar & Lördagar
19:00-21:00