Är du vår nya styrelsemedlem?

Söndagen den 26 april kl. 10-17 kommer vi ha en specialanpassad utbildning för dig som är intresserad av styrelsearbete. Under dagen kommer vi ge dig en introduktion till vår organisation, hur den är uppbyggd och hur vi arbetar. Vi kommer också prata om feminism, transinkludering och jourens värdegrund.

Innan utbildningen äger rum, torsdagen den 2 april kl. 18-19, håller vi ett informationsmöte där vi berättar mer om vår organisation, vad som förväntas av dig som styrelsemedlem och vad du kan förvänta dig av oss. Om du känner dig nyfiken på vad styrelsearbetet innebär och om det skulle passa dig, kom på mötet så ska vi göra vårt bästa för att svara på alla dina frågor!

Efter avslutad utbildning blir du medlem i vår jour och kan gå med i styrelsen, men du är även varmt välkommen att utvidga ditt ideella engagemang till övriga delar av verksamheten. De enda kravet på dig som medlem är att du är tjej, icke-binär eller transperson och mellan 18 och 34 år.

Anmäl dig till informationsmötet genom att fylla i det här formuläret.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid maila oss på info@tjim.se


Hoppas vi ses!
Grundutbildning
Vill du engagera dig ideellt i Trans- och Tjejjouren i Malmö? Vi är alltid intresserade av nya peppade personer att tillsammans driva jouren framåt med!

För att bli medlem i Trans- och Tjejjouren i Malmö behöver du genomgå vår grundutbildning, vilken består av en introduktionshelg och en kväll där du tillsammans med andra nya medlemmar diskuterar ämnen som är viktiga för det kommande jourarbetet.

Det finns inga krav på förkunskaper, vi har alla olika tidigare erfarenheter och under utbildningen ligger fokus på att vi utbyter kunskap och lär av varandra. Det enda kravet är att du har fyllt 18, men inte är äldre än 34, och är transperson, icke-binär eller tjej.Vad kan jag göra som medlem?

Trans- och Tjejjouren i Malmö är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att vi som är medlemmar tillsammans bestämmer vad vi vill göra. Du kan till exempel engagera dig inom följande områden:

• Stödverksamhet där du svarar på mail och chatt

• Vidareutbildning för aktiva medlemmar

• Styrelsearbete

• Utåtriktad verksamhet, till exempel besöka skolor och fritidsgårdar

• Utforma PR-material

• Sociala medier och hemsida

• Anordna föredrag och temadagar


Hur anmäler jag mig till grundutbildningen?

Nästa grundutbildning kommer äga rum hösten 2020. Du kan anmäla ditt intresse redan nu genom att fylla i det här formuläret så kontaktar vi dig med information i höst.

Har du några frågor om utbildningen eller om jourarbetet kan du alltid maila oss på info@tjim.se!


Aktiva medlemmar om att engagera sig i Trans- och Tjejjouren i Malmö:

Isabelle

1. Hur länge har du varit engagerad i jouren?

Sedan november 2017. Anledningen till att jag sökte mig till jouren var delvis att jag ganska nyligen flyttat till Malmö och ville hitta ett nytt sammanhang där jag kunde vara mig själv och samtidigt utvecklas och göra något konkret för för både andra och för samhället i stort. I förlängningen har det lett till positiva delar för mig personligen på en individuell nivå.

2. Vad är dina främsta uppgifter på jouren?

Jag började mitt engagemang med att gå med i stödgruppen som svarar på vår stödchatt och stödmail. Jag är också med i informatörsgruppen som står för det utåtriktade arbetet där vi är ute i skolor och på fritidsgårdar och pratar om verksamheten och håller i workshops. Sedan är jag även med i styrelsen som har som uppdrag att dels hålla i arbetsgivaransvaret gentemot de anställda på jouren men också att ha övergripande inblick i verksamheten vad gäller arbetet, medlemmar och anställda både idag och på lång sikt. Jag gick med i styrelsen våren 2018 och för mig var det något helt nytt och jag hade inte riktigt koll på vad det faktiskt innebar men det var nog också en del i att jag gick med. Jag ville utmanas och lära mig något nytt. Det är emellanåt klurigt och svårt men också väldigt kul, intressant och utvecklade. Det fina är att en inte står ensam utan får stöd och gemenskap av alla på jouren och av övriga styrelsemedlemmar!

3. Vad är det bästa med jouren?

Åh för mig finns det flera bra saker, dels alla fina människor som jag får möta och lära känna. En trygg plats där jag jag kan vara mig själv samtidigt som jag hela tiden får nya perspektiv som både breddar min förståelse och kunskap men det har också lett till att jag känner mig starkare i vad jag står, gör och varför. Det är en plats för gemenskap där jag dels kan vila, samla kraft och styrka till att fortsätta kämpa för ett inkluderade samhälle för transpersoner och tjejer!

Line

1. Hur länge har du varit engagerad i jouren?

Jag har varit med i jouren sedan hösten 2012. När jag sökte mig till jouren var det för att hitta ett sätt att göra någon konkret skillnad i ett patriarkalt samhälle. Anledningen till att jag stannat så länge är nog att det också blev ett tryggt rum som gjorde konkret skillnad för mig själv!

2. Vad är dina främsta uppgifter på jouren?

Jag är del av stödgruppen som svarar på vår stödchatt och stödmail, men en av mina främsta uppgifter är också att jag sitter i styrelsen för samarbetsorganisationen Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer, som samlar jourer över hela landet och som vi var med och startade upp tidigare i år!

3. Vad är det bästa med jouren?

Det bästa med Trans- och Tjejjouren i Malmö är att det finns en genuin vilja att hela tiden göra jouren och världen bättre. Alla jobbar med att ta hand om varandra och det är en fantastisk grupp att arbeta med, men vi är också ständigt redo att ifrågasätta oss själva och fråga oss vad vi kan göra ännu bättre, hur vi kan inkludera fler i arbetet!