Vilka är vi? 

Vi på Trans- och Tjejjouren i Malmö är inga experter, vi är inga psykologer eller kuratorer. Vi är medmänniskor, vi är transpersoner, icke-binära och/eller tjejer som lyssnar och stöttar andra transpersoner, icke-binära och/eller tjejer. 

Trans- och Tjejjouren i Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld, med utgångspunkt i en feministisk och intersektionell grundsyn. Våra verksamhetsområden är stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning.

Vi har varit verksamma sedan 2000 och har genom chatt och mail, och tidigare via telefon, stöttat tusentals unga personer som av olika anledningar behövt någon att prata med. Det kan handla om exempelvis våld, psykisk ohälsa, ätstörningar, frågor kring sexualitet och/eller könsidentitet, mobbing, frågor om kroppen, ensamhet eller självskadebeteende.

Trans- och Tjejjouren i Malmö arbetar även förebyggande genom att besöka skolor, delta i festivaler, events, mässor och liknande. Läs mer om det här och kontakta oss på info@tjim.se för att boka oss. 

Vilka är vår målgrupp? 

Den huvudsakliga målgruppen för Trans- och Tjejjouren i Malmö är unga personer som identifierar sig som transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor i åldern 12-30 år.

Den som hör av sig till oss kan alltid vara helt anonym, vi har tystnadslöfte och ingen anmälningsplikt. Däremot kan vi hjälpa till med exempelvis polisanmälan eller kontakt med berörda myndigheter om den stödsökande skulle vilja det. Vi agerar alltid på den stödsökandes villkor och utifrån den personens önskemål.

Alla transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor som har fyllt 18 år till och med året de fyller 35 år är välkomna att bli medlemmar i jouren. Det krävs inga förkunskaper för att bli medlem i Trans- och Tjejjouren i Malmö, men alla medlemmar har genomgått vår grundutbildning. Läs mer om att bli medlem här.

Genom jämlikt bemötande arbetar Trans- och Tjejjouren i Malmö för att stötta både de som söker sig till oss för stöd och våra egna medlemmar.

Här finns våra stadgar och värdegrund.
Kontakta oss
0793-482146
info@tjim.se

︎ ︎ ︎
Öppettider i chatten
Tisdagar & Lördagar
19:00-21:00